39 174 av 50 000 underskrifter

Stoppa angiverilagen

Vårdarbetare, bibliotekarier och lärare har redan sagt sitt: de kommer aldrig att ange sina elever, besökare och patienter till andra myndigheter. [1]

Tillit är fundamentalt i relationen mellan oss invånare och våra myndigheter. Eleven som har det svårt hemma behöver ha en trygg hamn i sin lärare. Den som är sjuk måste veta att vårdcentralen eller sjukhuset är en plats där man kan få hjälp.

I grund och botten handlar det om att allas vår rätt till en trygg tillvaro.

Trots det vill den SD-styrda marionettregeringen tvinga anställda inom kommuner och myndigheter att ange människor till Migrationsverket och polisen. Man tycker att jakten på papperslösa är viktigare än att alla som bor här har lika tillgång till vård, skola och andra samhällsfunktioner.

Än så länge är hotet om anmälningsplikt bara några rader i Tidö-avtalet. Vi har fortfarande chansen att tvinga justitieministern till det självklara: att stoppa angiverilagen i papperskorgen.

Till justitieminister Gunnar Strömmer (M):

Ingen ska behöva vara rädd för att bli angiven. Möjligheten till trygg kontakt med myndigheter är grundläggande för vårt samhälle och vi är djupt oroade över vad högerblocket planerat i Tidöavtalet.

Människor på flykt letar efter en möjlighet att leva tryggt och utvecklas. Det är samma önskan som medborgarna i landet har. Därför bör vi behandla dem på det sätt vi själva vill behandlas, och inte tillåta regeringen att kasta ut dessa i förvärrad utsatthet.

Anmälningsplikt bland offentliganställda skulle skapa enorm oro och press – både för människorna som söker sig en trygg framtid och för personalen som bara vill sköta sitt jobb, inte agera gränspolis. Därför kräver vi, precis som tusentals vårdarbetare och skolpersonal över hela landet, att förslaget om anmälningsplikt slopas.


Regeringens plan är enkel men hemsk:
De lägger fokus på att ställa grupper mot varandra, så att vi inte ska komma ihåg hur de dränerar välfärden för att kunna rea ut den till sina polare i näringslivet.

Det kan vi aldrig gå med på. Vi vägrar acceptera en samhällsutveckling mot misstro och angiveri.

Det som står på spel är människors rätt att nyttja välfärden och andra gemensamma verksamheter utan rädsla för att få hela sin tillvaro uppriven. Det handlar om grundläggande solidaritet och det är för viktigt för att offras.

Källor:

[1] Dagens Nyheter, Lärare upprörda över förslag om att anmäla papperslösa elever, https://www.dn.se/sverige/larare-upprorda-over-forslag-om-att-anmala-papperslosa-elever/

Arbetet, “Vi bryter hellre mot lagen än att ägna oss åt Tidöavtalets angiveri av papperslösa”, https://arbetet.se/2023/03/16/vi-bryter-hellre-mot-lagen-an-att-agna-oss-at-tidoavtalets-angiveri-av-papperslosa/

DIK, Sveriges bibliotekarier tänker inte ange papperslösa, https://dik.se/om-oss/nyheter/sveriges-bibliotekarier-tanker-inte-ange-papperslosa

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här