116 av 200 underskrifter

Till handelsminister Anna Hallberg (S)

Vi kräver att regeringen stoppar statliga Exportkreditnämndens affär med flygindustrin i Vietnam, där man vill stötta industrin med över 16 miljarder svenska kronor.

Regeringens exportstrategi och myndighetens uppdrag måste dessutom förändras så att de inte kan fortsätta stödja klimatkatastrofala verksamheter.

Varför är det här viktigt?

Statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) vill göra en megainvestering i flygindustrins expansionsplaner i Vietnam. [1]

Detta sker mitt i en brinnande klimatkris, som vi med alla medel måste förhindra. Den här typen av investeringar är inte acceptabla i Sverige 2020, och ännu mindre 2021!

2019 kom regeringen med beskedet att statliga myndigheten Exportkreditnämnden (EKN) och statligt ägda bolaget Svensk Exportkredit AB (SEK) ska upphöra att ge exportkrediter till fossil verksamhet. [2]

Men regeringens uppdrag till EKN och SEK kan fortfarande lämna dörren öppen för stora investeringar i t.ex. flygindustrin och sjöfarten - fossilbränsleberoende infrastruktur. Även om den inte syftar direkt till fossil utvinning, har den en otroligt stor klimatpåverkan. Det är hög tid att utvidga kraven på EKN och SEK till att omfatta all verksamhet med stort klimatavtryck!

Svensk Exportkredit AB (SEK) har själva en definition av “fossilbränsleberoende infrastruktur”. Naturskyddsföreningen skriver att detta innefattar “verksamheter som är beroende av fossila bränslen eller tillgångar som är involverade i transporten av dessa bränslen. Flygplatser, rörledningar för olja och fossilgas, infrastruktur för transmission av fossilkraft, vägar och järnvägar vars huvudsyfte är transport av fossila bränslen faller inom denna kategori.” [3]

Inga sådana statliga investeringar borde tillåtas!

Källor

[1] "Sweden to invest $2 billion into airports growth in Vietnam". Aerotime Hub, 8 december 2020

[2] "Stopp för exportkrediter till fossila investeringar". Sveriges Natur, 13 december 2019

[3] "Världens första fossilfria exportkrediter?". Naturskyddsföreningen, 7 maj 2019.

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här