4 185 av 10 000 underskrifter

Prioritera rättigheter för människor och sätt upp regler för företagen.

Uppmaningen:

EU måste dra sig ur handelsavtal som innehåller direktörsdomstolen ISDS som sätter företagen framför medborgarna.

Till: Europeiska kommissionens ordförande, ordförandeskapet i Europeiska rådet, företrädare för EU: s medlemsstater och ledamöter av Europaparlamentet.

 

Varför är det viktigt?

Dagens handels- och investeringsavtal ger transnationella företag långtgående och särskilda rättigheter och tillgång till ett parallellt rättssystem för att genomdriva dem.

Vi uppmanar EU och medlemsstaterna att avskaffa dessa privilegiergenom att dra sig ur befintliga handels- och investeringsavtal som innehåller detta parallella system och att inte ingå sådana avtal i framtiden.

Vi uppmanar också EU och medlemsstaterna att stödja skapandet av ett bindande FN-fördrag för att kräva ansvar av transnationella företag som bryter mot de mänskliga rättigheterna samt redogöra vilka brott de har begått och upphöra med deras straffrihet.

EU och medlemsstaterna måste i sina lagar ange företagens plikt att respektera mänskliga rättigheter och miljön i hela sin verksamhet och över hela världen.

Människor som har drabbats av företagens brott mot de mänskliga rättigheterna måste kunna få rättvisa.

Läs mer här: https://stopisds.org