6 213 av 10 000 underskrifter

Uppropet

Handelsavtalet JEFTA mellan EU och Japan (Japan-EU Free Trade Agreement) representerar samma risker för medborgares rättigheter och miljön som TTIP. Avtalet innehåller ett rättssystem med hemliga privata direktörsdomstolar där utländska storbolag kan stämma oss. Avtalet har förhandlats fram helt utan insyn. Vi kräver att de nuvarande förhandlingarna skrotas och om de återupptas ska det göras på ett demokratiskt sätt. 

En massiv läcka har precis avslöjat att JEFTA-avtalet med Japan hotar vår välfärd och demokrati som TTIP gjorde: Hemliga direktörsdomstolar, öppnar för hormonkött, inget skydd för miljön och en total brist på insyn.

EU-kommissionen har bakom stängda dörrar jobbat på ett andra TTIP - men denna gång med Japan. Det verkar som om de inte lärt sig någonting från TTIP-fiaskot. Yttermera sker snart G20-mötet i Hamburg - Merkel och andra statschefer kommer försöka få till ett genombrott i förhandlingarna med Japan. Hotet som avtalet innebär är signifikant då EU och Japan står för en tredjedel av världsekonomin.

Efter att miljoner européer och tiotusentals svenskar protesterat mot TTIP och CETA lovade EU-kommissionen en helt annat sorts handelspolitik. De lovade att i framtiden skulle förhandlingar inte ske bakom lyckta dörrar. Men detta löfte har inte hållits och JEFTA är ännu mindre transparent än både CETA och TTIP.

Inte ens förhandlingsmandatet från 2012 är offentligt och endast två korta kapitel av avtalet är offentliga. Vi har varit tvungna att förlita oss på läckor om detta avtal som kan få enorm påverkan på våra liv.

Avtalet hotar också vår välfärd då det finns klausuler som hindrar att välfärd som blivit privatiserad återkommunaliseras. 
Hemlighetsmakeri - När det gäller öppenhet är JEFTA mindre öppet än TTIP och CETA, inte ens förhandlingsmandat från 2012 är offentligt. All viktig information om avtalet bygger på läckor.

Hotar demokratin - Japan insisterar på privata direktörsdomstolar där affärsjurister i hemlighet förhandlar fram stämningar mot länder. Ett exempel på en sådan ”domstol” är Vattenfalls stämning av Tyskland för landet avskaffar kärnkraften. 

Hotar hälsan - Avtalet innebär också att försiktighetsprincipen kan undermineras och därmed grunden för EU:s miljö och konsumentskydd. EU kan endast förbjuda importen av hormonbehandlat kött om hälsoriskerna hälsoriskerna är bevisat bortom allt rimligt tvivel. Hittills har det räckt med tillräckliga skäl att tro att sådan mat kan orsaka cancer.

Hotar skogar och miljön - JEFTA innebär en ökad export av olagligt avverkad skog, främst från Rumänien då Japan är en stor importör av trä. Vidare får avvikelser från avtalet för att uppnå nationella klimatmål endat ske om det inte går ut över handeln.

Skiftet samarbetar med WeMove.eu (EU) och Campact (Tyskland) som redan har samlat in hundratusentals underskrifter mot JEFTA.

 

 

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här