25 638 av 50 000 underskrifter

Uppdatering: Det är supertrålarsäsong och trålarna är på plats i Östersjön. I januari 2021 har ett flertal supertrålare befunnit sig i Stockholms skärgård och utanför Gotland, för att i februari sprida ut sig över havet.

Till: Jennie Nilsson, landsbygdsminister

Supertrålare – jättefartyg flera gånger större än vanliga fiskebåtar – härjar fritt i Östersjön och fiskar ur havet. Under den här säsongen förra året (januari-april) fiskade de upp 370 gånger så mycket strömming som alla yrkesfiskare tillsammans. [1]

Vi kan inte låta supertrålarna suga allt liv ur Östersjön för att mala ner strömming till fiskmjöl i Danmark för att bli foder till laxodlingar i Norge. Stoppa supertrålarna utanför Stockholms skärgård, Gotland och hela Östersjön!

Varför är det viktigt?

Östersjön måste skyddas! I Stockholm finns t.ex. Sveriges största marina reservat. Men det hindrar inte supertrålarna från att göra rent hus med skärgårdens ekosystem. [2] Detta för att reservatet sträcker sig utanför de så kallade internationella trålgränsen.

Vilket ger supertrålarna fritt fram att fiska upp strömming som är mat åt skärgårdens djurliv – sälar, fåglar och andra fiskar. Men som nu kommer bli fiskmjöl i Danmark för norska laxodlingar.

Samtidigt håller man nu på att se över EU:s system för fiskerikontroll. Det är ett unikt tillfälle för oss som vill se en levande Skärgård att göra skillnad. Det pågår flera kampanjer runt om i Europa om att stoppa supertrålarna och ett effektivt sätt hade varit permanent övervakning ombord på fartygen. [3]

Skriv under om du också vill se ett stopp på supertrålarna i Östersjön.

 

[1] Mitti.se, Nya trålarnas riktade fiske hotar skärgårdens liv: https://mitti.se/nyheter/tralare-mangder-skargardens/?view=app

[2] Mitti.se, Stockholm frå Sveriges största marina reservat: https://mitti.se/lansnyheter/stockholm-sveriges-reservat/?view=app

[3] Europarlamentet, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642281/EPRS_BRI(2019)642281_EN.pdf

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här