12 677 av 20 000 underskrifter

Stoppa välfärdsdräneringen

Regeringen har inte gjort något för att rusta vård, skolor och äldreomsorg mot inflationen. Istället har dessa dragits med nedskärningar år efter år.

Nu är dock läget akut: mellanstadieskolor och BB över hela landet går på knäna. Detta förvärras ännu mer av stigande kostnader. Samtidigt varnar Sveriges Kommuner och Regioner för 20-30 miljarder i underskott för välfärden. [1]

Detta innebär: lärarassistenter får sparken, vårdbiträden på äldreboende får gå, busslinjer dras in och sjuka får inte vård i tid.

Vårt budskap är att Sverige kan agera annorlunda: Våra skattemiljarder ska gå till vård, skola och äldreomsorg!

Till Regeringen:

Uppmaningen: Skjut till pengar till välfärden så att ingen behöver sparkas från skola, vård och omsorg.

Staten kan utan problem gå med underskott för att rädda välfärden, man kan även omfördela elstöd som planeras till storbolag som inte behöver det eller så kan staten till skillnad från kommuner beskatta företag, fastigheter eller förmögenheter.

Varför är det viktigt?


De regerande partierna tycker inte att välfärden är viktig. De låter inflationen drabba kommuner och regioner utan att ge extra stöd, trots att det redan saknades marginaler i skolan och vården.

Men vi kan göra annorlunda. Istället för miljardregn till storföretagen, kan vi ge miljardregn till kommuner och regioner. Vi kan se till att äldreomsorgen stärks upp, skolor räddas, fler barnmorskor anställs och vårdcentraler på landsbygden kan hålla öppet.

Men för att göra det måste regeringen anta en annan budget, där de stoppar välfärdsdräneringen och ökar bidragen till kommuner och regioner.

Lärare har redan börjat protestera, och fler demonstrationer är på gång! [2]

För att stoppa välfärdsdräneringen måste vi slå oss samman. Skriv under för att stödja upproret som pågår i hela landet.

Källor:

[1] SKR, Besked om stöd till kommuner och regioner brådskar https://skr.se/skr/tjanster/pressrum/nyheter/nyhetsarkiv/beskedomstodtillkommunerochregionerbradskar.67319.html

[2] Mitti, Sveriges Lärare: "Kaos utan mer pengar" https://www.mitti.se/nyheter/sveriges-larare-kaos-utan-mer-pengar-6.19.82134.6e119d3fc9

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.