20 557 av 50 000 underskrifter

Uppdatering: Regeringen fryser omprövningar av assistans och de ändrar en lag så att väntetid, beredskap och tid mellan insatser inte tar bort rätt till assistans. Viktiga delsegrar – men det löser inte alla problem och assistanskrisen är inte över. [1]

Nu måste vi påverka utredningen som bakom kulisserna hotar assistansen.

 

En ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att upp till 6 000 funktionsvarierade människor kan mista möjligheten till assistans. Försäkringskassan larmar och kallar konsekvenserna för “svåröverskådliga” och lidandet kan bli enormt. Regeringen tar fram ny lagstiftning som ska vara på plats i vår, men den verkar inte beröra de tidigare domarna. Regeringen kan lösa assistanskrisen om den bara vill.

Skriv under uppropet för att regeringen ska lösa assistanskrisen!

Uppmaningen:

Funktionsvarierade riskerar förlora sin assistans och därmed möjligheten att leva ett liv som andra. Regeringen måste nu agera för att stå upp för människovärdet och lösa assistanskrisen.

Till: Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Varför är det viktigt?

LSS och personlig assistans har gjort att tusentals funktionsvarierade människor kunnat leva ett bättre och rikare liv. Många kan umgås med vänner och jobba istället för att vara isolerade i sitt hem eller sitta på en institution.

I åratal har myndigheterna försökt begränsa tillgången till assistans och en ny dom i Högsta förvaltningsdomstolen kommer enligt Försäkringskassan få svåröverskådliga konsekvenser. Myndigheten menar att 6 000 assistansberättigade personer kan förlora rätten till assistans då myndigheten måste följa domen. [2] Regeringen kommer nu efter press ta fram ett nytt lagförslag som ska motverka den senaste domen. [3] Det finns dock tidigare domar som också hotar assistansen och även dessa måste regeringen motverka.

Det är oanständigt att de som har det allra största behovet i vårt samhälle inte får hjälp. Det handlar om människovärde. Så enkelt är det.

Källor:

[1] Aftonbladet, Vi hör er oro – och ändrar tillbaka LSS, https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kqlok/vi-hor-er-oro--och-andrar-tillbaka-lss

[2] Feministiskt Perspektiv, ”Försäkringskassans nya assistansregler en skandal”, https://feministisktperspektiv.se/2017/10/31/forsakringskassans-beslut-ar-en-skandal/

[3] SR, Efter kritiken: Regnér föreslår ändring i LSS, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6814996

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här