5 434 av 10 000 underskrifter

Till: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Nu på onsdag den 23 augusti träffar Skiftet miljöminister Karolina Skog (MP), då vi vill tacka henne på förhand för att se till att hon räddar våra gammelskogar.

Vi kan tillsammans rädda gammelskogarna. Om vi visar hur många Skiftet-aktiva som har ögonen på henne blir pressen större mot den lömska avverkningslobbyn som vill skövla gamelskogarna. Därför behövs ditt namn! På kortet skriver dit siffran som visar hur många vi är.

Vi är över 10 000 skiftare som tidigare sagt att vi vill rädda gamelskogarna - kan du sätta ditt namn på ett tack-på-förhand-kort till Karolina Skog också? Skriv på för att ditt namn ska räknas med. Det är bråttom vi har bara några dagar på oss.

Varför är det här viktigt

Den svenska skogen är hotad. Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist vill införa ett stopp för myndighetens kartläggning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Han menar att det är svårt att tydligt dra en gräns mellan det som kallas nyckelbiotop och annan skog. [1]

Nyckelbiotoper är unikt värdefulla områden med skog som har höga naturvärden och ska skyddas från avverkning, det kallas också för gammelskog – då den ofta är äldre än 130 år.

En rad miljöorganisationer menar att om vi skulle pausa kartläggningen av gammelskogen skulle det bli omöjligt att uppnå miljömålen för år 2020 samt att det öppnar upp för avverkning av gammelskog – något de stora skogsbolagen gärna skulle vilja göra. [2] 

Nyligen gjorde Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen den mest omfattande undersökningen på tio år om den svenska skogens behov och skydd. Rapporten visar att vi behöver fyrdubbla skyddet av skog för att bevara den biologiska mångfalden. De konstaterar också att inte ens fem procent av Sveriges skogar har ett säkert skydd i form av naturreservat eller motsvarande skydd mot industriell avverkning. [3]

Som om det inte vore nog visar myndigheternas undersökning att det inte längre finns så mycket skog kvar som är viktig för att utrotningshotade arter ska kunna överleva. De pekar endast två procent av den svenska skogen där de med säkert vet att dessa arter garanterat kan överleva. [4]

Trots sin egen rapport vill generaldirektören Herman Sundqvist att Skogsstyrelsen ska pausa detta extremt viktiga arbete.

Sverige måste skydda de gamla skogarna mot avverkning. Skriv under för att stoppa dödsdomen mot gammelskogarna!  


Källor:

[1] Dagens Nyheter, ”Vi pausar inventeringen av nyckelbiotoper i nordväst”, http://www.dn.se/debatt/vi-pausar-inventeringen-av-nyckelbiotoper-i-nordvast/

[2] Tidningen Syre, Hård kritik mot stopp av skogsinventering, https://tidningensyre.se/2017/nummer-147/hard-kritik-mot-stopp-skogsinventering/

[3] Naturvårdsverket, Skydd av skog, http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Skydd-av-skog/

[4] Svenska Dagbladet, Den riktiga skogen håller på att ta slut, https://www.svd.se/den-riktiga-skogen-haller-pa-att-ta-slut-i-sverige/om/debatt

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här