905 av 2 000 underskrifter

Till: Morgan Johansson, minister ansvarig för vapenexport

Stoppa den svenska vapenexporten till USA med omedelbar verkan.


Vi vänder oss till utrikesminister Ann Linde med vårt krav om att stoppa all vapenexport till USA. Det inkluderar alla följdleveranser av reservdelar och gäller tills hotet att armén sätts in mot den inhemska befolkningen har avvärjts.

Varför är detta viktigt?

I efterdyningarna av det brutala mordet av George Floyd pågår stora protester i hela USA.

Det finns mycket att säga när vi ser hur saker förstörs eller stjäls. Men det finns ingen sak på jorden som är värd mer än ett mänskligt liv. Därför fokuserar vi på människovärdet istället för marknadsvärdet. Donald Trump tycker tvärt om.

USA:s president Donald Trump hotar att öka våldet mot landets inhemska befolkning genom att sätta in armén. Han gör det för att stänga ned alla former av protester mot polisbrutalitet och rasism. För i grunden handlar protesterna om att alla i USA inte kan röra sig fritt utan hot om döden från polisen.

Vi kan inte med gott samvete stå och titta på när Sverige exporterar vapen till USA.

Kan svenska vapen användas mot befolkningen i USA?

Ja.

Sverige exporterade vapen för 1,7 miljarder till USA år 2019. Enligt regeringen är det Sveriges näst största marknad efter Brasilien.

Regeringen redovisar bara vilka kategorier av materiel vi exporterar, inom varje kan det rymmas rätt mycket olika saker olika saker. Viss materiel till polisen räknas eventuellt inte heller som vapenexport och kan gälla under annat regelverk.

Företaget Aimpoint skulle tillexempel kunna sälja rödpunktssikten till amerikanska polisen så som de säljer till militären. Men det inte alltid det klassas som krigsmateriel.

Det är svårt att veta exakt vad Sverige säljer och om de kommer användas mot befolkningen. Men det är inte värt att ta risken.

Frågan vi måste ställa oss är: hur vill vi bli ihågkomna när allt är över? Att svenska vapen och krigsmateriel användes för att dödad tusentals människor? Eller att vi sa nej - det räcker!

Samarbetspartners

Campax

Läs mer:

https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/regeringens-skrivelser/

https://www.etc.se/utrikes/svenska-regeringen-tyst-om-vapenexport-trots-trumps-hot-mot-befolkningen

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!

Du skriver under detta som Inte du? Klicka här