284 av 500 underskrifter

Tidöavtalet blottar den nya regeringens mörka människosyn, för mellan raderna står tydligt att läsa: Hit är ingen välkommen för att söka trygghet.

Den SD-stödda regeringens mål är att hitta ursäkter för att utvisa så många som möjligt. Men är de verkligen beredda att utvisa människor för att de prostituerat sig, alltså blivit utsatta för brott?

Förslaget, som står i Tidöavtalet*, har redan fördömts för att bryta mot kvinnors mänskliga rättigheter. [1]

Vi måste utmana slottsavtalet på alla dess omänskliga punkter. När det gäller att utreda hur den som ännu inte fått svenskt medborgarskap ska kunna utvisas på grund av bristande vandel [2] – däribland om du är prostituerad – måste vi sätta punkt nu direkt.

Brottsoffer ska skyddas, inte straffas!

Till migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M)

Migrationsministern,

I Tidöavtalet föreslår ni att människor ska kunna utvisas från Sverige för att de sålt sex. Det ni föreslår är att brottsoffer ska straffas, istället för att få skydd.

Det är djupt omänskligt och går emot alla Sveriges åtaganden för kvinnors rättigheter. Vi som står bakom det här uppropet kräver att du står upp för kvinnor och andra brottsutsatta, genom att ta bort formuleringen om prostituerade ur Tidöavtalet.

Avtalet pekar en mörk väg framåt. Till Sverige ska folk kunna komma för att söka trygghet, inte för att straffas när de hamnar i en otroligt utsatt position.

 

Fotnot

* Tidöavtalet, sida 37: Med bristande vandel ”avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

Källor

[1] Aftonbladet, Utvisa prostituerade är att straffa brottsoffren: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/MoonM0/kvinnogrupper-utvisa-prostituerade-ar-att-straffa-offren

[2] Nyhetsbyrån Järva, Så påverkas du av regeringens förslag: https://www.nyhetsbyranjarva.se/sa-paverkas-du-av-regeringens-forslag/

Andra sätt att donera


Om du inte vill använda formuläret kan du donera genom att öppna din Swishapp på mobilen och skicka pengar till vårt nummer som är: 123 395 1381


Du kan också donera via bankgiro. Vi har nummer 801-8764 och vår bank är Handelsbanken.


Skiftet vill vara transparenta med hur vi spenderar din generösa gåva. Läs mer om vår donationstransparens.