17 604 av 50 000 underskrifter

Uppmaningen

Det här vill vi att politikerna ska göra:

”Alla vinstuttag från välfärden är en stöld från folket. Därför borde vinstuttag i välfärden förbjudas.”

Svenska folket är emot vinster i välfärden

Vägda blöjor, skolor i konkurs och småbarn utan tänder som tvingas äta knäckebröd med hjälp av gommen. Listan kan göras lång på det som människor runt om i Sverige får utstå för att välfärdsoligarkerna ska kunna skeppa över så många fraktfartyg som möjligt fyllda med skattepengar till Caymanöarna.

Alla vinstuttag i välfärden är stöld

Den sittande regeringen tillsatte 2015 en utredning om välfärdsstölden och hur den ska regleras. Utredaren Ilmar Reepalu har nu kommit med ett förslag om att begränsa vinsterna med sju procent av insatt kapital (plus statslåneräntan som ligger runt tre procent). [1]

Detta tycker Moderaterna är för mycket och föreslår istället en stor, dyr och omständig kontrollapparat som ska övervaka att välfärdsoligarkerna inte smiter iväg med våra pengar. [2]

Samhällsvinst framför direktörsvinst

Det enda sättet att stoppa välfärdsoligarkernas framfart är att säga ja! till hundra procents samhällsvinst och nej! till hundra procents direktörsvinst.

Inga fler barn skall få sin skolgång och framtid krossad av giriga storbolag och de äldre ska kunna leva värdigt på våra äldreboenden.

Källor:

[1] Statens offentliga utredningar, Fi2015:01 Välfärdsutredningen, http://www.sou.gov.se/valfardsutredningen/

[2] Dagens nyheter, Moderaterna vill göra upp om vinter i välfärden, http://www.dn.se/ekonomi/moderaterna-vill-gora-upp-om-valfardsvinster/

Tack för din insats! Nästa steg? Dela!