Folkets remiss

0%
Alla obligatoriska fält är markerade med *

Beräknad tidsåtgång: 4 minuter

Start

OBS den 15/7 2021 återkallade justitiedepartementet utredningen 'Fri hyressättning vid nyproduktion (SOU 2021:50)'. Folkets remiss fortsätter och kommer presenteras i samband med höstens demonstrationer mot marknadshyror.

Välkommen till Folkets remiss. Det tar bara ett par minuter att fylla i undersökningen.

Du kan även svara om du inte bor i hyresrätt.
Du kan välja flera alternativ.
Du kan välja flera alternativ.
Du kan välja flera alternativ.
  1. En grön politik där statliga subventioner bara går till fastighetsbolag som bygger mest klimatsmart boende (såsom hyresrätter och kollektivt boende).
  2. Skapa incitament för att behålla hyresrätter framför att ombilda till bostadsrätter.
  3. Stoppa utförsäljningar av och vinstkrav i allmännyttan
  4. Medborgarråd där hyresgäster får inflytande över bostadspolitiken
  5. Öka fastighetsskatten och använd den till omfördelning genom t.ex. statlig subvention av hyresrätter.

Dra raderna ovan och att placera dem i ordningen du önskar.
Denna frågan är obligatorisk.
Här kan du själv skriva i ett fritextsvar vad du vill säga till utredningen.
Dina uppgifter
Klicka här om du bor utomlands